Effektiv ekstern kommunikation: Sådan påvirker det din forretning

Som SEO tekstforfatter har jeg stor indflydelse på mine kunders eksterne kommunikation, i og med at jeg både laver strategien for deres hjemmesidekommunikation – og eksekverer på den.

En forretningsmand kommunikerer i et kontor

Men hjemmesidekommunikation er kun én komponent af den eksterne kommunikation.

Og særligt for store virksomheder er det ofte kun en lille del.

I indlægget her kommer jeg med eksempler på effektiv ekstern kommunikation, hvorfor det er vigtigt, og hvordan den hænger sammen med den interne kommunikation.

Indholdsfortegnelse

Hvad er ekstern kommunikation?

Ekstern kommunikation dækker over de budskaber, firmaet præsenterer til omverdenen. 

Det vil altså sige, at ekstern kommunikation dækker over alle små og store stykker tekst, tale, billeder og video, der er offentligt tilgængelige.

Ekstern kommunikation kan altså være alt fra en lille tekstbid på hjemmesiden, til en podcast fra en medarbejder, til firmaets logo, til en udtalelse fra direktøren i medierne.

Ikke alle virksomheder har en strategi for deres eksterne kommunikation (selvom de nok burde), men alle har altså en samlet mængde ekstern kommunikation i et eller andet omfang.

Og denne eksterne kommunikation påvirker både medarbejdere, kunder og andre stakeholdere i enten en positiv eller negativ retning.

God ekstern kommunikation er klar og tydelig kommunikation, der skaber værdi for de væsentligste stakeholdere.

Et par eksempler på ekstern kommunikation i en stor og lille virksomhed

Der er kæmpe forskel på den eksterne kommunikation i en stor og lille virksomhed – og hvordan man bør og kan gribe den an.

Forestil dig f.eks. de massive mængder kommunikation, indtryk og data, der udgør hele Mærsks samlede eksterne kommunikation.

Og sammenlign det med min lille virksomhed Scribus’ eksterne kommunikation.

Forskellen er til at tage at føle på.

For Mærsk er den eksterne kommunikation altid nøje udvalgt og meget kalkuleret. Der sidder en stor kommunikationsafdeling til at styre det hele og sørge for, at budskaberne præsenteres præcis, som de er tiltænkt.

Den brede offentlighed hører mest om Mærsk, når et årsregnskab præsenteres, når nogle aktiekurser dykker eller stiger, og når direktører udtaler sig til medierne.

Deres ”reach” er enorm, og det kommer særligt til udtryk, når virksomheden står midt i en krise, som alle medier skriver om.

Hver gang Mærsk gør noget, påvirker det ekstremt mange mennesker, og som Danmarks største virksomhed kender vi danskere alle sammen til Mærsk .

Og vi er på sin vis alle stakeholdere i Mærsk, da virksomhedens handlinger påvirker os alle på enten stor eller lille skala.

Farvede ringe i vandet for at illustrere den effekt ekstern kommunikation har på omverdenen

Det kan man så sammenligne med min virksomhed, Scribus.

Min eksterne kommunikation er primært begrænset til min hjemmeside, besøgende på min blog og mine interaktioner med kunder, samarbejdspartnere, venner og familie.

Den vigtigste eksterne kommunikation er min hjemmeside, hvor potentielle kunder har mulighed for at vurdere mig.

Til sammenligning er Mærsks hjemmeside meget lidt vigtig for deres forretning. Man kan nærmest argumentere for, at et fravær af en hjemmeside ikke vil have nævneværdig betydning for Mærsks forretning.

Bør alle virksomheder have en ekstern kommunikationsstrategi?

Nej, ikke nødvendigvis. Men der bør uanset hvad være nogle faste retningslinjer for den generelle kommunikation til kunder og medarbejdere.

Og disse retningslinjer kommer så til udtryk i kommunikationen på f.eks. en hjemmeside, hvor man kan bl.a. kan definere tone of voice og hjemmesidedesign ud fra disse retningsliner.

Store virksomheder har brug for en decideret ekstern kommunikationsstrategi.

En hurtig tommelfingerregel hertil er, at den eksterne kommunikationsstrategi skal være fast men samtidig fleksibel, så der er plads til at tænke ud af boksen.

For store virksomheder skal der være klare og fastlagte retningslinjer for, hvad man deler med offentligheden, og hvordan man deler det.

Hvad er de vigtigste forskelle på intern og ekstern kommunikation?

Den interne kommunikation foregår internt blandt medarbejdere og eventuelle bestyrelsesmedlemmer i en organisation.

Den eksterne kommunikation går fra virksomheden og ud til omverdenen.

Altså er ekstern og intern kommunikation vel komplette modsætninger af hinanden?

Både og. For intern og ekstern kommunikation går på mange måder hånd i hånd.

Den interne kommunikation former nemlig den eksterne kommunikation. Og den eksterne kommunikation former på samme måde den interne kommunikation.

Virksomhedens interne kommunikation er selvfølgelig nødvendig for overhovedet at have ekstern kommunikation. Medarbejdere er nødt til at kommunikere internt for at beslutte eksterne budskaber.

Og hvis den interne kommunikation er stærk, og medarbejdere trives, vil de individuelt også have en positiv ekstern kommunikation, når de omtaler virksomheden til f.eks. venner og bekendte.

På den anden side bliver virksomheden også påvirket af den eksterne kommunikation. Hvis den eksterne kommunikation f.eks. resulterer i dårlig omtale, vil det uomtvisteligt påvirke virksomheden og dens medarbejdere – og dermed den interne kommunikation.

Hvorfor er ekstern kommunikation vigtig?

Den eksterne kommunikation er på mange måder alfa og omega for din forretning. Hvis du ikke lykkes med at kommunikere værdibudskaber effektivt ud til kunder, vil din ellers gode idé falde fuldstændig fladt.

Effektiv kommunikation er desuden vigtigt, hvis målet er at være synlig generelt. Hvis ingen lytter til det, din virksomhed har at sige, og ingen kan finde frem til dig via Google, er det selvfølgelig problematisk for din forretning.

Du lykkes med din eksterne kommunikation, når du finder din kernemålgruppe og lærer, hvilke budskaber der er vigtige og skaber værdi for dem – og sørger for at præsentere disse på den rigtige måde.

Brug for hjælp til din kommunikationsstrategi? Kontakt mig her