Hvilke konkurrencestrategier findes der – og hvordan vælger du den rette?

Der findes nærmest utallige konkurrencestrategier i den moderne forretningsverden – men nogle er mere benyttede end andre.

I dette indlæg får du en enkel gennemgang af de mest benyttede, så du kommer nærmere det rette valg for netop din virksomhed.

Indholdsfortegnelse

Omkostningsleder/differentieringsfokus

En af de mest kendte konkurrencestrategier er Porters Generiske Strategier, der fokuserer på primært omkostninger og differentiering i markedet.

Generelt kan man sige, at en omkostningslederstrategi handler om at have de lavest mulige produktions-, løn-, og leveringsomkostninger i sin branche. Dette kan bl.a. opnås ved stordriftsfordele, strømlining af produktionen, eller ved at have en fordelagtig adgang til råmaterialer.

Differentieringsstrategien fokuserer derimod på at skabe unikke produkter eller tjenester, der skiller sig positivt ud fra konkurrenterne. Dette kan f.eks. ske gennem innovation, kvalitetsforbedringer eller ved at skabe et stærkt brand, som kunderne elsker.

Homogent/heterogent marked

På et homogent marked handles der med produkter, som køberen ikke umiddelbart ser nogen forskel på. Det er f.eks. råvarer som træ, stål og beton, som endnu ikke er forarbejdet.

Et heterogent marked betegner derimod varer, som er blevet forarbejdet og/eller brandet. Det kan f.eks. være kaffe, chokoladebarer, jeans eller smykker – fra discount/luksusmærker. Tænk f.eks. forskellen på H&M og Prada, Lindt og Yankie samt Glitter og Cartier.  

Konkurrencestrategien for heterogene og homogene markeder er derfor også vidt forskellige. Overordnet bør man vælge en omkostningslederstrategi på et homogent marked, da prisen ofte er den afgørende konkurrenceparameter.

På et heterogent marked kan man derimod opnå en konkurrencefordel ved at differentiere sit produkt, så det skiller sig ud fra konkurrenternes tilbud. Dette kræver ofte investering i branding og markedsføring samt en dyb forståelse af kundernes behov og præferencer.

Konkurrencetragt modellen

Konkurrencetragt modellen fokuserer generelt på, om der er snæver eller bred konkurrence i et marked.

Konkurrencetragt modellen fungerer således:

  • Virksomheden bevæger sig gennem forskellige konkurrencestadier fra en bred, generisk konkurrence til en mere snæver og specifik konkurrence. I starten af tragten er konkurrencen bred, da mange virksomheder tilbyder lignende produkter.
  • Efterhånden som man bevæger sig ned gennem tragten, bliver konkurrencen mere snæver, og virksomhederne differentierer sig ved at fokusere på specifikke kundesegmenter eller unikke produktfunktioner.
  • For at vælge den rette strategi, skal virksomheden vurdere, hvor i konkurrencetragten de befinder sig, og tilpasse markedsførings- og produktudviklingsstrategier derefter.

Konkurrencetragt modellen kaldes også skydeskivemodellen.

Konkrete eksempler på konkurrencestrategier

Herunder får du konkrete eksempler på konkurrencestrategier for tre store danske brands.

Carlsbergs konkurrencestrategi

Carlsberg har primært fokusereret på at differentiere sig gennem branding og produktinnovation.

Virksomheden har investeret massivt i at skabe et stærkt brand, der er kendt for kvalitet og pålidelighed. Derudover har Carlsberg løbende introduceret nye produkter og varianter for at imødekomme skiftende præferencer og behov hos kunderne.

JYSK’s konkurrencestrategi

JYSK har primært fokusereret på en omkostningslederstrategi.

De har skabt et effektivt logistiksystem med stordriftsfordele, der gør det muligt at tilbyde lave priser på et meget bredt udvalg af møbler og boligtilbehør. JYSK har også investeret stort i at finde de mest omkostningseffektive løsninger i både produktion og indkøb, som understøtter konkurrenceevnen.

Danfoss’ konkurrencestrategi

Danfoss har primært fokusereret på en differentieringsstrategi ved at tilbyde højteknologiske og innovative løsninger inden for varme-, køle- og styringsteknologi.

Danfoss har altid investeret massivt i forskning og udvikling for at sikre, at deres produkter har de nyeste teknologier og opfylder kundernes høje krav til effektivitet og bæredygtighed. Det stærke fokus på kvalitet og innovation har gjort dem til en ledende brancheaktør.