Forvægt og bagvægt: 2 måder at skrive sætninger på

Når du skal skrive en god, holdbar tekst, er det alfa og omega at den har et stærkt fundament.

Dine sætninger udgør fundamentet. Derfor er deres opbygning vigtig. Og her skal du overveje forvægt og bagvægt.

Kraner som skal illustrere vigtigheden af at skabe et godt fundament for sin tekst

Jeg har før skrevet om korte og lange sætninger. Men faktisk er det ikke kun sætningens længde, som har betydning for din tekst.

Udover de mere gængse greb, som korrekt tegnsætning og stavning, vil jeg tilføje endnu et greb til din værktøjskasse af universelle skrivetips: nemlig forvægt og bagvægt.

Indholdsfortegnelse

Hvilken betydning har forvægt og bagvægt?

Forvægt og bagvægt i sætninger fortæller noget om, hvor tidligt i sætningen du får det vigtigste frem.

Hvis en sætning har forvægt, er den mere kringlet, end hvis den har bagvægt.

En sætning med forvægt egner sig dermed dårligt til f.eks. et uformelt salgsbrev

Det har en stor effekt at få det vigtigste hurtigt frem, når du skriver din tekst. Så sikrer du, at læseren har nemt ved at modtage dit budskab.

Og her kan en sætning med bagvægt altså være en rigtig god hjælp.

Men hvad er det, der bliver vejet?

Umiddelbart kan det virke lidt besværligt og forvirrende at tænke forvægt og bagvægt ind i en sætning.

En god tommelfingerregel kan dog være at se sætningen som en vippe.

Hovedsætningens verballed er vippens forankringspunkt. Vippen er akkurat lige så lang som sætningen. Ordene på hver side af forankringspunktet tynger altså vippen.

Alt efter om verballedet er først eller sidst i sætningen, vil vippen tippe til den ene eller den anden side.

Så hvad er bagvægt helt præcist?

Hvis hovedsætningens verballed er tidligt i sætningen, vil vippen blive tungest bagtil. Og det betyder at sætningen har bagvægt.

Her et eksempel på en sætning med bagvægt:

En vippe, der tipper bagtil, for at illustrere bagvægt i en sætning. 

Det kræver snilde at konstruere en god, velformuleret sætning med bagvægt.

Her er kræver hovedsætningens verballed.

Verballeddet kommer tidligt i sætningen. Altså står de fleste ord i sætningen efter sætningens verballed.

Det betyder, at vippen bliver tungest bagtil, og sætningen derfor har bagvægt.

Bagvægtskonstruktioner bruges typisk i talesprog. Det er dog en fordel at bruge bagvægt i dine skrevne tekster også:

Når du skriver med bagvægt, bliver dit budskab tydeligere. Dine læsere skal nemlig ikke lede efter budskabet.

Få flere skrivetips med ekspresfart

En masse værktøj på en værkstedvæg, som skal illustrere de værktøjer, man har at arbejde med, når man skal forfatte en god tekst.

Hvordan fungerer forvægt?

Omvendt vil vippen tippe fortil, hvis verballedet er sent i hovedsætningen. Og så har sætningen forvægt.

Lad os tage et eksempel på en sætning med forvægt:

En vippe, der tipper fortil, for at illustrere forvægt i en sætning.

At konstruere en god, velformuleret sætning med forvægt kræver snilde.

Her dukker hovedsætningens verballed først op sent i sætningen. Og de fleste ord i sætningen står før sætningens verballed.

Det betyder, at vippen tipper fortil, og sætningen har derfor forvægt.

Sætninger med forvægt er typisk lange. Det kan derfor være svært at finde meningen i en sætning med forvægt.

Forvægtskonstruktioner bruges ofte i lange beskrivende sætninger eller i sætninger, som gengiver overvejelser.

Forvægt kan give en højtidelig og kompliceret stil (også kaldet høj stil). Derfor bruges forvægt i sætninger mest i akademisk skriftsprog.

Konklusion: bør jeg så bruge forvægt eller bagvægt?

Virkningen er vidt forskellig på sætninger med forvægt og bagvægt, selv om sætningerne kan være indholdsmæssigt identiske.

Du bør undgå at bruge forvægt i dine sætninger, medmindre du skriver lange, kringlede akademiske afhandlinger.

Dit budskab bliver sløret, når dine sætninger er for lange – hvilket sætninger med forvægt typisk er.

Det er derimod langt nemmere at forstå dit budskab, når du skriver med bagvægt.