Hvad er Gallups Kompas, og hvad bruges det til?

Med Gallups Kompas kan du inddele den danske befolkning i segmenter baseret på fælles kendetegn

Gallups Kompas er et segmenteringsværktøj, der inddeler den danske befolkning i otte forskellige segmenter baseret på værdier, holdninger og forbrugsmønstre.

I dag bruges Gallups Kompas primært af virksomheder til at målrette deres kommunikation og markedsføring mere præcist.

I dette indlæg får du en brugervenlig, enkel og praksisorienteret gennemgang af Gallups Kompas – med konkrete eksempler og beskrivelser af de otte forskellige segmenter. 

Indholdsfortegnelse

Enkel forklaring af Gallups Kompas

Gallups Kompas opdeler befolkningen i otte segmenter baseret på to hovedkategorier: Traditionel vs. Moderne og Fællesskabsorienteret vs. Individorienteret.

Segmenterne er følgende:

  • Det moderne segment
  • Det moderne-individorienterede segment
  • Det individorienterede segment
  • Det traditionelle-individorienterede segment
  • Det traditionelle segment
  • Det traditionelle-fælleskabsorienterede segment
  • Det fælleskabsorienterede segment
  • Det moderne-fælleskabsorienterede segment


Herunder vil jeg beskrive de enkelte segmenter – måske du kan spejle dig selv i ét af dem?

Hvad kendetegner det moderne segment?

Det moderne segment består hovedsageligt af unge under 40 år, primært bosat i hovedstadsområdet eller Århus. Personerne her er veluddannede og vellønnede, ofte med indkomster over 400.000 kroner om året.

De er meget karrierefokuserede og teknologi spiller ofte en stor rolle i deres liv, både til arbejde og underholdning. De foretrækker medier som Berlingske Tidende, Børsen og Euroman og handler ofte i butikker som Magasin, MENY og Irma.

Politisk orienterer de sig typisk mod Det Radikale Venstre, Venstre og Konservative.

Hvad kendetegner det moderne-individorienterede segment?

Det moderne-individorienterede segment består hovedsageligt af dynamiske og karrierelystne unge i alderen 20-39 år, jævnt fordelt over hele landet.

De er aktive på sociale medier som LinkedIn og Twitter og er ofte på caféer, restauranter og diskoteker. De er teknologi- og erhvervsinteresserede og shopper primært online.

Politisk støtter de Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Hvad kendetegner det individorienterede segment?

Personerne i det individorienterede segment bor primært vest for Storebælt, især i Jylland. Segmentet har en bred aldersmæssig fordeling, men mange er under 40 år, og flere er mænd.

De har begrænset samfundsinteresse og fokuserer på deres egen succes. Segmentet kendetegnes ved unge arbejdere og selvstændige landmænd og håndværkere. De elsker traditionel dansk mad og handler i discountbutikker. Mediemæssigt er særligt Jyllands-Posten og lokale ugeaviser populære.

Politisk støtter de Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.  

Hvad kendetegner det traditionelle-individorienterede segment?

Det traditionelle-individorienterede segment består primært af den ældre genereation, som nyder pensionisttilværelsen i provinskommuner, især vest for Storebælt.

Segmentet dyrker gør-det-selv-arbejde og havearbejde og foretrækker traditionelle medier som Familie Journalen og lokale ugeaviser.

De er skeptiske over for teknologi og har en stærk kærlighed til fædrelandet. Politisk støtter de Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre.

Hvad kendetegner det traditionelle segment?

Det traditionelle segment består primært af den ældre del af befolkningen, bosat i provinskommuner både øst og vest for Storebælt.

Mange er pensionister, men nogle arbejder stadig som ufaglærte arbejdere. De bruger deres fritid på hjemlige aktiviteter og havearbejde, og de foretrækker medier som BT, Ekstra Bladet og lokalaviser.

De er generelt skeptiske over for teknologi og samfundsændringer og støtter politisk Socialdemokratiet og Kristendemokraterne.

Hvad kendetegner det traditionelle-fælleskabsorienterede segment?

Det traditionelle-fællesskabsorienterede segment består af ældre over 50 år – primært kvinder. De er bosat i provinskommuner og sætter stor pris på velfærdssamfundet.

De støtter markant op om det danske, sociale sikkerhedsnet og integration af flygtninge og er generelt skeptiske over for teknologi. Sundhed og miljø er vigtigt for dem, og de foretrækker økologiske produkter.

Mediemæssigt foretrækker de Helse, Samvirke og lokale aviser. Politisk støtter de Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Hvad kendetegner det fælleskabsorienterede segment?

Det fællesskabsorienterede segment består hovedsageligt af personer i alderen 40-69 år, primært kvinder, bosat øst for Storebælt, især i hovedstadsområdet. De er socialt ansvarlige og fokuserer på miljø, økologi og sundhed.

De engagerer sig i kulturelle aktiviteter som museums- og teaterbesøg og foretrækker medier som Politiken, Information og Weekendavisen.

Politisk støtter de Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Radikale Venstre.

Hvad kendetegner det moderne-fælleskabsorienterede segment?

Det moderne-fællesskabsorienterede segment består primært af personer i alderen 20-49 år, ofte med akademisk baggrund, bosat i større byer – især hovedstadsområdet.

De foretrækker økologiske produkter og interesserer sig bred for forskellige kultur – f.eks. teater-, biograf- og museumsbesøg. Mediemæssigt foretrækker de Magister Bladet, Politiken og Weekendavisen.

Politisk støtter de Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Hvad er forskellen på Gallups kompas og minervamodellen?

Gallups Kompas fokuserer på to hoveddimensioner: Traditionel vs. Moderne og Fællesskabsorienteret vs. Individorienteret, og inddeler befolkningen i otte segmenter.

Minervamodellen opdeler derimod befolkningen efter moderne/traditionelle værdier og materialistiske/idealistiske holdninger, hvilket giver i aalt fem segmenter.

Begge modeller bruges til at forstå forbrugeradfærd, men Gallups Kompas har overordnet en mere detaljeret segmentering.

Tag Gallups kompas test

Tag testen og find ud af, hvilket segment du tilhører, lige her.