AIDA-modellen: Enkel guide med konkrete, tidsnære eksempler

AIDA-modellen visualiseret
AIDA-modellens fire trin, der fungerer som en tragt - i bunden skal vi gerne se et køb fra kunden.

I dette indlæg gennnemgår jeg AIDA-modellen – inkl. et konkret eksempel og svar på de mest stillede spørgsmål – så du får en praksisorienteret tilgang til en af de mest benyttede reklamemodeller, som har været relevant siden 1800-tallet. 

Indholdsfortegnelse

Hvad er AIDA-modellen, og hvem udviklede den?

AIDA-modellen er en marketing- og reklamemodel, der beskriver de trin, en forbruger typisk går igennem, når vi bliver eksponeret for et produkt eller en service.

AIDA-modellen blev udviklet af reklamemanden Elias St. Elmo Lewis i 1898. Den var oprindeligt beregnet til at udvikle og analysere reklamer på skrift, men bruges i dag også til at analysere og udvikle videobaserede reklamer.

Hvad står AIDA for, og hvad betyder det på dansk?

Forkortelsen AIDA står for Awareness (opmærksomhed), Interest (interesse), Desire (ønske) og Action (handling).

Og selvom der dermed ”kun” er fire bogstaver i modellen, har den oprindelige model faktisk 6 trin:

1: Opnå opmærksomhed.

2: Behold opmærksomheden gennem interesse.

3: Væk et ønske.

4: Skab tillid og troværdighed.

5: Opnå beslutningstagning og handling.

6: Skab tilfredsstillelse.

Her ses de 6 trin, som AIDA-modellen faktisk indeholder, på trods af de "kun" fire bogstaver.

Konkret eksempel på AIDA-modellen: TV-reklame for ny Audi

Lad os tage et eksempel, de fleste af os kender: En bil fra Audi. Et eksempel på AIDA-modellen i en reklame for en ny Audi-bil kunne være:

  • Awareness (Opmærksomhed): Reklamen starter med levende billeder af den nye Audi-bil, der kører på en nattebelyst vej eller gennem imponerende landskaber.
  • Interest (Interesse): Derefter præsenteres bilens imponerende funktioner og avancerede teknologi, såsom lækkert design, avanceret sikkerhedsudstyr og en ny type kraftfuld motor. En stemme forklarer bilens unikke egenskaber og fordele ifht. køreoplevelse og komfort.
  • Desire (Ønske): Reklamen fokuserer på den luksuriøse livsstil og status, som følger med at eje en Audi-bil. Personer i reklamen udtrykker glæde og tilfredshed ved at køre den nye Audi, hvilket skaber ønsket om at eje bilen. Her skabes også tillid og troværdighed (4. trin ovenfor).
  • Action (Handling): Til sidst opfordres seeren til at besøge nærmeste Audi-forhandler for at opleve bilen i virkeligheden og planlægge en prøvekørsel. Der gives klare instruktioner om, hvordan man kan kontakte forhandleren eller besøge Audi’s hjemmeside for mere information. Her er det op til Audi’s sælgere at skabe tilfredsstillelse (6. trin ovenfor).


Dermed følger reklamen AIDA-modellens trin ved at skabe opmærksomhed, interesse, ønske og handling for seerne.

Hvad bliver AIDA brugt til?

AIDA-modellen bliver primært brugt i reklameøjemed for at forstå og påvirke kunders beslutningsproces. Den hjælper virksomheder med at skabe opmærksomhed omkring deres produkter/tjenester, vække interesse hos forbrugerne, skabe et ønske om at eje eller bruge produktet og opfordre til en konkret handling (som f.eks. at købe produktet).

Er AIDA en kommunikationsmodel?

Ja, AIDA-modellen betragtes som en kommunikationsmodel i markedsføringen. Den beskriver trinene, som en virksomhed typisk følger for at kommunikere med kunder og påvirke deres adfærd – og forhåbentlig sikre sig et salg i sidste ende.

Hvad viser AIDA-modellen?

AIDA-modellen viser de typiske trin, som forbrugere går igennem, når de bliver eksponeret for en reklame for et produkt eller en service.

Den viser, hvordan markedsføring og reklame kan påvirke forbrugernes adfærd ved at skabe opmærksomhed, vække interesse, skabe et ønske om at eje produktet og til sidste sikre sig en ønsket handling – ofte at købe produktet.

Få SEO- og skrivetips med ekspresfart

Hvilke kritikpunkter er der af AIDA-modellen?

AIDA-modellen er blevet kritiseret for at overse, hvordan kunder opfører sig efter et køb, med manglende fokus på tilfredshed og gentagne køb.

Den anses også for at være for simpel – og i mange tilfælde ikke kunne nøjagtigt forudsige forbrugernes adfærd. Flere studier har påvist, at AIDA-modellen ikke altid er en pålidelig forudsigelse af faktisk forbrugeradfærd.